"Między Ślężą a Sową" - podsumowanie projektu

Konferencja o działaniach turystycznych gmin Dzierżoniów i Pieszyce, która odbyła się w piątek 22 października w Mościsku, była ostatnim etapem projektu "Między Ślężą a Sową - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne regionu".

Prezentację na temat atrakcji turystycznych na terenie naszej gminy oraz projektów zrealizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiła Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka. O działaniach na rzecz rozwoju turystyki na terenie gminy Pieszyce opowiedziała Dorota Konieczna-Enozel - Burmistrz Pieszyc. Z kolei Edyta Mulka-Gonera przedstawiła prezentację na temat projektów turystycznych zrealizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko".

Konferencję swoim występem uświetnił zespół Uciecho-Wianki. Przybyli goście mogli też po raz pierwszy obejrzeć wyjątkowe albumy z atrakcjami turystycznymi gmin Dzierżoniów i Pieszyce wydane w ramach przedsięwzięcia.

Projekt "Między Ślężą a Sową..." realizowany był wspólnie z gminą Pieszyce, Biblioteką Publiczną Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko".

W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy gminy Dzierżoniów odwiedzili gminę Pieszyce, gdzie wzięli udział w ciekawych warsztatach i zwiedzili Muzeum Góry Sowie Region Sudety. Wybrali się również na wycieczkę w Góry Sowie.

Kolejnym działaniem była wizyta grupy z Pieszyc w gminie Dzierżoniów. Nasi goście poznali oferty wiosek tematycznych: Uciechowa - "Wioski Dobrego Humoru" i Owiesna - "Wsi Okrągłego Zamku".