09/06/2022 0 comment

Przed chwilą zakończyło się Walne Zebranie Członków STGGS, członkowie i delegaci zebrali się w Innowacyjnym Centrum Poszanowania Energii w Bielawie.

Edukujemy i informujemy - jesień 2019

Na terenie całego Dolnego Śląska ukazały się kolejne materiały informacyjno - edukacyjne w ramach prowadzonej kampanii.

Tym razem w naszych materiałach poruszamy tematy dotyczące min. zanieczyszczonego powietrza, smogu i co możemy zrobić na rzecz czystego powietrza.

www.wgorysowie.pl