09/06/2022 0 comment

Przed chwilą zakończyło się Walne Zebranie Członków STGGS, członkowie i delegaci zebrali się w Innowacyjnym Centrum Poszanowania Energii w Bielawie.

Wybrano nowego prezesa STGGS

15 lutego 2019 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Marianówek” u Państwa Sylwii i Krzysztofa Ostrowskich odbyło się Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

Gospodarzem posiedzenia był Powiat Dzierżoniowski.
Podczas obrad zebrani, zatwierdzili skład zarządu Stowarzyszenia, wybrali Prezesa STGGS oraz komisję rewizyjną. Decyzją WZC Prezesem została Dorota Konieczna Enozel. Na stanowisko Wiceprezesa zarząd powołał Marka Chmielewskiego.

Delegaci w toku obrad omówili kilka istotnych bieżących tematów:
- XXXVII Bieg Gwarków,
- II Zimowy Bieg Włókniarza,
- problemy z parkowaniem pojazdów na przełęczach w Górach Sowich,
- projekt turystycznej komunikacji bus w obszarze Gór Sowich,
- potrzebę częstszego kontaktu z Lasami Państwowymi i PTTK.