09/06/2022 0 comment

Przed chwilą zakończyło się Walne Zebranie Członków STGGS, członkowie i delegaci zebrali się w Innowacyjnym Centrum Poszanowania Energii w Bielawie.

Muzeum Włókiennictwa w Bielawie

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu” dofinansowanego ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ( EFRR)...

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu” dofinansowanego ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ( EFRR) oraz budżetu państwa w kwocie:  18 855,00 Euro powstaje dokumentacja projektowa związana z  przebudową i rozbudową istniejącego na terenie Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii (ICPE) budynku , na potrzeby stworzenia Muzeum Włókiennictwa w Bielawie , w tym  wiaty wystawienniczej przeznaczonej do ekspozycji zasobów muzealnych. Dodatkowo zaprojektowane zostaną oświetlone ciągi pieszo rowerowe ze ścieżką edukacyjną od Jeziora Bielawskiego do przyszłego muzeum Włókiennictwa. Zaprojektowane zostaną dwie platformy widokowe na koronie zbiornika oraz dominanty ( elementy architektoniczne) z kioskami multimedialnymi. Przewidziano również wypożyczalnię rowerów. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim miastem Sumperk i poprzedza realizację nowego wspólnego projektu p.n. : „ Po śladach przemysłu włókienniczego na czesko-polskim pograniczu – wystawy dziedzictwa kulturowego w Sumerku i Bielawie” w ramach którego w obu miastach powstaną Muzeum Włókiennictwa , a bilet wstępu  kupiony w jednym z miast partnerskim upoważni do wstępu do Muzeum  Włókiennictwa w drugim mieście. Wraz z czeskim partnerem Gmina Bielawa aplikowała we wrześniu tego roku o środki na realizację tego przedsięwzięcia z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na kwotę łączną 2,1 mln EU ( Sumperk 1,38 mln EU + Bielawa 0,7 mln EU) . Bielawa i Sumperk  bardzo liczą na otrzymanie dofinansowania i rozpoczęcie realizacji . Inwestycja planowana jest w Bielawie w latach 2020-2021.