09/06/2022 0 comment

Przed chwilą zakończyło się Walne Zebranie Członków STGGS, członkowie i delegaci zebrali się w Innowacyjnym Centrum Poszanowania Energii w Bielawie.

Mapa 3D Gór Sowich

Podczas posiedzenia Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, które odbyło się w Bielawie 5 września, po raz pierwszy zaprezentowana została mapa 3D Gór Sowich. Projekt został przygotowany z inicjatywy Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie trasy rowerowe Strefy MTB Sudety. 


Na mapie mamy więc zaprezentowane: całe Góry Sowie i Góry Suche, część Gór Bardzkich oraz Mieroszowskie Ściany będące częścią Gór Stołowych. Wszystko w skali 1:50.000. 

Pomysłodawcą projektu jest prezes Strefy MTB Sudety Ireneusz Rogalski, a wykonawcą jest firma Handy Project Studio z Olsztyna. Firma, która do tej pory specjalizowała się w opracowaniu i produkcji map 3D jezior, początkowo nie była przekonana czy jest w stanie zrealizować taki projekt. Po kilkumiesięcznych rozmowach i wykonaniu prób stwierdzono, że realizacja projektu jest możliwa. 

Najpierw wykonano model cyfrowy, a następnie przystąpiono do szczegółowego i czasochłonnego procesu produkcji i montażu. Efektem jest przestrzenna mapa, która po uzupełnieniu o inne elementy (miniaturki głównych atrakcji, szlaki piesze, legendę, kierunki geograficzne, odległości do głównych miast, numery dróg, linie kolejowe itd.), będzie wykorzystywana w celach promocyjnych oraz informacyjnych. 

Mapa 3D Gór Sowich będzie zainstalowana w specjalnych gablotach w kilku miejscach, w tym między innymi w Bielawie na Pływalni Aquarius lub na terenie przy Jeziorze Bielawskim. Mapa posiada wymiar 1,5 x 1 m, a warstwice ustawione są co 50 metrów.