02/11/2022 0 comment

Już 15 listopada w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (DOK) STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE GMIN GÓR SOWICH organizuje I Konferencję Turystyczną "Razem dla Gór ...

Spotkanie dotyczące infrastruktury turystycznej

Pracowitą środę mieli członkowie dwóch Zarządów: Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich i Strefa MTB Sudety odwiedzając kolejno Burmistrza Miasta Nowa Ruda pana Tomasza Kilińskiego a następnie pana Antoniego Bańdurę Nadleśniczego Nadleśnictwa Bardo.


Panowie Marek Chmielewski i Roman Głód oraz Marek Janikowski i Ireneusz Rogalski omówili tematy związane z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną w obszarze działania obu partnerów, rozwój Strefy MTB Sudety na miasto Nowa Ruda, ewentualnego akcesu Gminy do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich oraz wiele spraw bieżących.


Ponieważ przedstawiciele STGGS otrzymywali wiele zapytań dotyczących po-kopalnianej hałdy w Nowej Rudzie i jej zagospodarowania dla ruchu crossów i quadów to Burmistrz Miasta zapoznał ich z obecnym stanem rzeczy. Tu niestety nie mam dobrych wiadomości ponieważ hałda zakończyła własnie etap biologicznej rekultywacji i przez 6 lat nie będzie dostępna w/w ruchu.


Dobre informacje płyną za to z NL Bardo ponieważ goście uzyskali potwierdzenie że rozpoczną się prace związane z postawieniem dwóch kolejnych wiat tj. obok mostu żelaznego w Srebrnej Górze a także na Przełęczy pod Szeroką. Nadleśnictwo również wyrówna i utwardzi "parking" pod Górą Czeszką.