Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że z dniem 24 sierpnia 2021 r. wieża widokowa na Wielkiej Sowie zostaje zamknięta dla ruchu turystycznego. Związane jest to z remontem obiektu.

Należy się spodziewać, że obiekt zostanie w zamknięciu do maja 2023 roku – na taki czas została podpisana umowa z wykonawcą remontu, wrocławską firmą ALTA Sp. z o.o. Na prace przeznaczonych zostanie ponad 800 000 złotych.
▫
- Cieszę się, że po wielu staraniach udało się podpisać umowę na remont tego najważniejszego dla Pieszyc obiektu turystycznego – mówi Dorota Konieczna Enozel – burmistrz Pieszyc. – Dużo czasu poświęciliśmy na wybór odpowiedniej technologii prac remontowych. Stan elewacji i późniejsza trwałość jej wykonania to największa trudność jeśli chodzi o ten obiekt. Z uwagi na specyficzne warunki atmosferyczne dopuszcza się też wyłączenia z terminu wykonania umowy okres od listopada do marca, co znacznie wydłuża prace remontowe.
▫
Zakres prac remontowych obejmuje m.in. remont ścian zewnętrznych, stolarki okiennej, stropów żelbetowych, renowację stolarki drzwiowej, stopni betonowych i stalowych schodów, instalacji oświetleniowej i odgromowej oraz wykonanie tynków wewnętrznych.
▫
- Dodatkowym kosztem będą późniejsze prace związane z remontem małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej na polanie szczytowej wokół wieży – dodaje burmistrz Pieszyc.
▫
Na czas remontu zachęcamy turystów do „zerkania” przez kamery zamontowane na Wielkiej Sowie (http://pieszyce.pl/index.php/turystyka/wielka-sowa/kamery), ale także do sowiogórskich wędrówek – nie tylko w kierunku Wielkiej Sowy, która jako szczyt pozostaje oczywiście „otwarta”. Jeśli szukacie ciekawych inspiracji do sowiogórskich spacerów, tutaj proponujemy kilka z nich - http://pieszyce.pl/index.php/turystyka/wycieczki
▫
Punkt gastronomiczny prowadzony przez podmiot prywatny obsługujący turystów pozostanie nada otwarty i będzie świadczył swoje usługi.
▫
Pieczątki potwierdzające zdobycie szczytu w ramach Korona Gór Polski znajdziecie Państwo w skrzyneczce zlokalizowanej przy rzeźbach trzech sów na polanie szczytowej.
▫
Zadanie „Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie” realizowane jest w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868 pn. ,,Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.