Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

11 grudnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Terenów Górskich (ang. International Mountain Day).


Święto to, nie jest jedynie kolejną datą w kalendarzu. Ma nam przypominać o wielu ważnych kwestiach.
Obchody mają na celu zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi tereny górskie borykają się na co dzień, m.in.: zwiększone koszty zaopatrzenia i usług, infrastruktury oraz transportu czy energii. To również dobra okazja do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej znaczenia gór i lasów górskich oraz tego, jak ważna jest ich ochrona.
Zajrzyjcie na stronę: https://www.wgorysowie.pl/wiadomosci/193/gatunki-chronione i poczytajcie o naszym pięknym górskim terenie, być może znajdziecie tam informacje, których do tej pory nie znaliście ?

Media