Nowa kładka nad Jeziorem Bystrzyckim

13 sierpnia w Zagórzu Śląskim otwarta została przeprawa łącząca brzegi Jeziora Bystrzyckiego.

Kładka stanowi nie lada atrakcję. Rozciągnięta na linach kiwa się tak, jak poprzednia. Przepiękne oświetlenie sprawia, że miejsce jest bajeczne, a odpoczynek na multimedialnych ławkach pozwala na chwilę relaksu i wytchnienia.
Kładka została wykonana w ramach projektu pn. „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”.  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nr projektu RPDS.04.04.04-02-0001/18”

Całkowity koszt projektu 13.184989,29 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania 7.274.018,40 zł

Zapraszamy do chwili wspomnień z tego wydarzenia.

źródło: http://walim.pl/

Media