Piernikowe Miasteczko w Młynie Hilberta

Młyn został zbudowany przez Carla Sigismunda Hilberta i Gottlieba Hilberta w 1868 roku. Bez modernizacji i istotnych zmian w wyposażeniu pracował do końca 2016 roku. Zachował się w pełni kompletny, obrazujący poziom rozwoju techniki młynarskiej z lat trzydziestych XX wieku. W okresie przedświątecznym możemy oglądać tam ciekawą ekspozycję...

Piernikowy Dzierżoniów tworzy ponad 200 budowli ze świątecznego ciasta. Wszystkie stanęły na makiecie XV-wiecznego planu staromiejskiego centrum Dzierżoniowa. Wśród nich m.in. lukrowany ratusz, trzy kościoły, synagoga, szkoły i wieża ciśnień. W powstanie miasta z piernika zaangażowało się około 500 mieszkańców Dzierżoniowa. Pachnącą piernikiem i świętami wystawę można oglądać w weekendy oraz dni powszednie.

https://www.facebook.com/pg/mlynhilberta/

 

Media