Polowania zbiorowe - informacja od Nadleśnictwa Świdnica

Nadleśnictwo Świdnica w dniach 07.12.2018r. i 20.12.2018r. planuje na terenie obwodu łowieckiego 333 (OHZ Bielawa) zorganizować polowania zbiorowe. Planowana godzina rozpoczęcia polowań- 8:00, a zakończenia- 14:00. Miejsce polowania w dniu 07.12.2018r.- teren Leśnictwa Pieszyce i Bielawa. Miejsce polowania w dniu 20.12.2018r.- teren Leśnictwa Jodłownik i Pieszyce.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego 07.12.2018r. i 20.12.2018r.. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.