Bieg Gwarków 2018 odwołany

Tegoroczny 37. Bieg Gwarków zostaje odwołany. Organizatorzy podjęli taką decyzję na podstawie prognozowanej pogody na najbliższe dni  i warunków jakie na tę chwilę są na trasach narciarskich Jugów Park.

Przede wszystkim mieli na uwadze bezpieczeństwo narciarzy i ich sprzęt. Nie ma pełnej pętli do rozegrania biegu nawet na 10 km, a w najbliższych dniach ma się ocieplić i może popadać nawet deszcz. Organizatorzy doszli do wniosku, że na siłę, na trudnych trasach, na skróconym dystansie nie ma sensu biegu rozgrywać. To był już trzeci tegoroczny termin imprezy i warunki pogodowe uniemożliwiły jej rozegranie.  To, niestety, nie po raz pierwszy w historii tej imprezy ma  miejsce. 

Pełna informacja na stronie organizatora:

http://bieggwarkow.pl/300-odwolany-37-bieg-gwarkow/

 

-------------Wiadomości Archiwalne-----------

Nie ma go obecnie na terenie Jugów Park, a prognoza pogody na najbliższe kilkanaście dni także nie przewiduje opadów śniegu. Stąd decyzja, że biegi na 20 i 10 km zostają przeniesione na późniejszy termin rezerwowy - 17-18 lutego. Wkrótce więcej szczegółów.

 

Poniżej regulamin imprezy zaplanowanej na dwa dni na dwóch dystansach w Jugów Park w Górach Sowich. Zaczynamy odliczanie: do XXXVII Biegu Gwarków!

 

 

REGULAMIN   XXXVII ” BIEG GWARKÓW „ – JUGÓW PARK” - Góry Sowie

 

 

1.Termin:

20/21 Stycznia 2018 roku /termin rezerwowy – 3/4 Lutego 2018 r./

20 km – start godz. 11.00 dnia 20 stycznia 2018 r.

10 km – start godz. 11.00 dnia 21 stycznia2018 r.

 

2. Miejsce:

Jugów -Przełęcz Jugowska,  ,Ośrodek Narciarski – „JUGÓW PARK”

 

3. Organizatorzy:

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne „AQUA- ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedziba w Wałbrzychu, 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6,  www.aqua-zdroj.pl

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie  www.ckg.nowaruda.pl

 

Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, ul. Kościuszki 2. , 58-250 Pieszyce  www.gorysowie.org

Oficjalna strona internetowa Biegu: www.bieggwarkow.pl

 

5. Cele imprezy:

- promocja aktywności ruchowej i biegów narciarskich jako formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

- promocja Aglomeracji Wałbrzyskiej, Gór Sowich oraz walorów turystycznych regionu dla aktywnych form spędzania czasu wolnego,

- pielęgnowanie górniczej tradycji Biegu Gwarków

- wyłonienie najlepszych zawodników w rywalizacji XXXVII Biegu Gwarków

 

6. Technika:

-  biegi rozgrywane są  stylem klasycznym (CL)

 

7. Uczestnictwo:

-  impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone w klubach i amatorzy.

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.09.2001 r.(Dz.U.Nr101 poz.1095)

- uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika dla potrzeb organizatora Biegu Gwarków.

- młodzież, która w dniu zawodów nie ukończyła 18 rok życia, zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

- dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w zawodach pod warunkiem stałej opieki osoby pełnoletniej. /podczas biegu/

 

8. Dystanse i kategorie:

10 km - Bieg Memoriałowy Józefa Pawlika, open kobiet i mężczyzn m. 1 – 3  (CL) plus kat.wiekowe, m. 1 - 3

20 km Bieg Główny -  open kobiet i mężczyzn m 1 - 3 (CL) plus kat.wiekowe ,m. 1 - 3

 

 

 

9.Kategorie wiekowe Kobiet i Mężczyzn

Klasyfikacja prowadzona na dystansach 10 i 20 km.

 

K/M 18 (16-19)

 

K/M 20 (20-29)

 

K/M 30 (30-39)

 

K/M 40 (40-49)

 

K/M 50 (50-59)

 

     

 

K/M 60 (60-64)

 

K/M 65 (65-69)

 

M 70 (70 I WIĘCEJ)

 

 

 

10. Zgłoszenia:

Warunkiem udziału w imprezie jest wypełnienie druku z zgłoszenia stanowiącego załącznik do regulaminu i opłata wpisowego.

 

Zgłoszenia można dokonać:

- w formie elektronicznej, po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie Biegu Gwarków pod adresem: www.bieggwarkow.pl 

w Biurze Zawodów: w piątek 19.01.2018 roku – WCS-R Aqua-Zdrój ul. Ratuszowa 6, w godz. 14.00-20.00,  w dniu biegów, tj. w sobotę 20.01.2018 r. i w niedzielę 21.01.2018 r. (Przełęcz Jugowska) w godz.  7.45  -  10.30

- zgłoszenia grupowe oraz zgłoszenia indywidualne poprzez internet przyjmowane są do dnia 17-01-2018 r. do godz.12.00.

 

11. Opłaty startowe:

Wpisowe za udział w Biegu wynosi :

- 40 zł - do dnia 17 stycznia 2018 roku

- 60 zł -  dnia 19.01.18 r. oraz w dniu zawodów, tj. dnia 20 i 21 .01.108 r.

- każdy dystans płatny osobno.

 

Zwolnieni z opłat startowych są:

- uczniowie oraz studenci do 25 roku życia.

- uczestnicy powyżej 65 roku życia .

- osoby niepełnosprawne z widoczną niepełnosprawnością.

Opłaty można dokonać :

- na konto wskazane w trakcie rejestracji elektronicznej,

- w Biurze Zawodów ( czynne wg. pkt. 10 regulaminu)

 

12. Nagrody i świadczenia:

-  wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie okolicznościowe medale

10 km  open K/M ,m. 1 - 3,  – puchary, nagrody rzeczowe oraz kat.wiekowe K/M , m. 1 – 3.

20 km  open K/M, m. 1 - 3   -  puchary, nagrody  rzeczowe oraz kat. wiekowe K/M m. 1 – 3.

- najstarsza/y zawodniczka/zawodnik - puchar, nagroda rzeczowa

najlepszy/a niepełnosprawny/a - puchar, nagroda rzeczowa

 

W ramach uczestnictwa zawodnik otrzymuje:

- numer startowy,

- pamiątkowy medal

- posiłek na mecie zawodów,

- możliwość skorzystania z depozytu,

- profesjonalną obsługę medyczną,

- ubezpieczenie NW,

- elektroniczny dyplom do pobrania ze strony internetowej datasport.pl,

- wynik do pobrania na stronie organizatora.

 

13. Ceremonia dekoracji:

-dnia 20.01.2018 roku ,godz. 13,30

-dnia 21.01.2018 roku,godz.12,30

Nieobecność  zawodnika na ceremonii dekoracji jest równoznaczna z utratą nagrody.

Dopuszczalny jest odbiór nagrody w imieniu zawodnika np. przez kolegę/koleżankę  po wczesniejszym uzgodnienieniu z Organizatorem.

 

14.Program zawodów:

-podany zostanie w osobnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej imprezy na min. miesiąc przed imprezą.

 

15.Biegi dla dzieci:

-informacja o dystansach i kat. wiekowych dzieci podana zostanie w osobnym komunikacie na stronie biegu na min. miesiąc przed imprezą

 

Wszscy uczestnicy Biegu(bez względu na wynik) będą mogli uczestniczyć w konkursie wiedzy sportowej i będą mieli szansę wygrać cenne nagrody i upominki.

16. Postępowanie na trasie zawodów

Zawodnicy zobowiazani są:

-  biec stylem klasycznym

- biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,

- nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom,

Nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy wolniejsi powinni zajmować prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę,

- na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne. Ich obsługa będzie spisywała

numery startowe w celu weryfikacji dystansu przebytego przez zawodnika. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.

- obowiązuje bezwzględny limit czasowy ukończenia biegu do godz. 13,30 /10 km/ i 14,30 /20 km/

- zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów i dalej postępować zgodnie z instrukcjami,

- zawodnik po przekroczeniu linii mety otrzymuje medal ukończenia zawodów

 

17. Informacje dodatkowe:

- na trasie biegów na poszczególnych dystansach będą znajdowały się punkty kontrolne oraz punkty żywieniowe

- pomiar czasu elektroniczny.

- trasa biegu będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych oraz GOPR

- w sprawach nie ujętych regulaminem decydują Sędzia Główny oraz Dyrektor Zawodów

- w przypadku ograniczonej ilości lub braku śniegu dopuszcza się bieg na skróconej pętli i krótszym dystansie.

- organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

- protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w języku polskim. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Czas złożenia protestu do 24 godzin od umieszczenia wyników końcowych na stronie biegu.

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych). Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

 „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Biegu Gwarków. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)”.

 

                                                                                                    Dyrektor Biegu -  Mariusz Gawlik

 

==============================

Jest już trasa 37. Biegu Gwarków. W znacznej mierze pokrywa się ona z tą z ubiegłego roku, ale są małe zmiany. Jedna pętla to 10 km. W sobotę 20.01 pobiegniemy 2 pętle, a w niedzielę dzień później jedną. Na mapce dokładnie widać jak ta pętla prowadzi. Bazą biegu jest Park Jugów, tam będzie biuro zawodów, start i meta, tam będzie część parkingów. Na Przełęczy Jugowskiej spadło już kilkanaście centymetrów śniegu. 

 

Media