Mennica Miejska w Dzierżoniowie

W dolnej części wieży dzierżoniowskiego Ratusza znajduje się warsztat menniczy, który jest rekonstrukcją XIV-wiecznej Mennicy Miejskiej.

Samodzielnie można tam wybić niezapomnianą pamiątkę - kopię halerza z 1352 roku z inicjałami MCR (Moneta Civitas Rychbach) na awersie i dolnośląskim orłem na rewersie. Przywilej bicia takiej monety nadał mieszczanom ówczesnego Rychbachu książę piastowski Bolko II. W mennicy bije się także inne monety.

ULOTKA (PDF) - ulotka_mennica.pdf