Kościół Św. Piotra i Pawła w Bożkowie

Jedną z mocniej zaznaczających się miejscowości na mapie atrakcji Gór Sowich jest wieś Bożków, notowana w annałach po raz pierwszy w 1348 roku. Jednym z powodów, dla których warto zajrzeć do tej wsi jest kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

 

Kościół został zbudowany w latach 1704-1708. Jego fundatorem był hrabia kłodzki Johann Ernst von Götzen. Okazała bryła kościoła reprezentuje barok śląski. We wnętrzu bogate barokowe elementy. Uwagę w kościele zwraca ambona w kształcie łodzi z postaciami św. Piotra jako sternika i dwóch rybaków wyciągających sieci, którą prawdopodobnie wykonał mistrz Ludwig Wilhelm Jaschke. Na przykościelnym cmentarzu warto zwrócić również uwagę na mauzoleum rodziny von Magnis, właścicieli dóbr w Bożkowie.

 

 

 

Jednym z częstych elementów krajobrazu Gór Stołowych, jak i całych Sudetów Wschodnich, są barokowe kościoły rozsiane po miastach i wsiach. Na ogół jednonawowe, z wysokimi wieżami dzwonnic wypiętrzają się na wzniesieniach stoków, są jak flagi oznaczające ziemię zdobytą przez religijne objawienia i modlitwy jej mieszkańców.

Świetnym, jednym z najciekawszych przykładów takich świątyń na obszarze Gór Sowich jest kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bożkowie. W jego wnętrzu znajdujemy typowe dla baroku rzeźby, obrazy, naścienne malowidła, które niezmiennie wprawiają w zdziwienie i zachwyt bogactwem detalu i specyficznym realizmem. Barok? Przepych symetrii i harmonii, przelewające się ornamenty, zdobienia i… mistyczna tęsknota człowieka za rajem utraconym.

 

 

Kościół w Bożkowie wart jest wyznaczenia na mapie naszych ewentualnych przygód z architekturą Dolnego Śląska. To typowy przykład dolnośląskiego baroku: budowla orientowana, murowana, jednonawowa z półkolistym zamknięciem od wschodu, z kaplicą, kruchtą i klatką schodową do kaplicy kolatorskiej od północy, z piętrową zakrystią, kruchtą i kaplicą od południa, z wieżą od zachodu. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym z sygnaturką na kalenicy i cebulastym hełmem z latarnią na wieży. We wnętrzu zachowało się późnobarokowe wyposażenie z 2 połowy XVIII wieku z amboną w kształcie łodzi, która jest dziełem Ludwiga Wilhelma Jaschke. Kościół był restaurowany w 2 połowie XIX wieku a remontowany w 1965 i 1973 roku.

 

 

 

Pierwotny kościół w tym miejscu wzmiankowany był w 1352 roku. Obecny ufundowany został przez wielmożnego Johanna Ernsta von Götzena, hrabiego kłodzkiego. Kościół wybudowany został w latach 1704-1708. Okazała bryła kościoła jest jednonawowa, z zakończonym półkoliście prezbiterium. Wnętrze pokrywa dekoracja malarska na sklepieniu i ścianach. Na osi nawy stoi wysoka, kwadratowa wieża zwieńczona hełmem z prześwitem. We wnętrzu zasługująca na szczególną uwagę ambona w kształcie łodzi, z baldachimem w postaci żagla, z 1780 roku zdobiona jest herbem fundatorów: J. J. Götzena i jego żony Katarzyny von Bredow. Kościół wyposażony jest również organy z połowy XIX wieku.