Powołano Lokalną Organizację Turystyczną "Góry Sowie"

Lokalna organizacja turystyczna (LOT) jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego (zwłaszcza samorządu szczebla powiatowego lub gminnego) i lokalnej branży turystycznej (szeroko rozumianej) w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji, w naszym przypadku Gór Sowich. W szczególności kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych, założoną w formie prawno-organizacyjnej – stowarzyszenia.

Drodzy Państwo, czas aby zająć się naszą turystyką wspólnie i kompleksowo. Już dawno wszyscy powinniśmy się zjednoczyć i porozumieć, aby wspólnie tworzyć i zarządzać w sposób kompleksowy tym, co mamy najlepsze, bo nikt inny za nas tego nie zrobi.

Nie zmarnujmy dalszego czasu, zróbmy ten krok naprzód i powołajmy Lokalną Organizację Turystyczną Góry Sowie, aplikujmy o środki zewnętrzne, uzyskajmy wsparcie finansowe gmin i powiatów, współpracujmy wszyscy razem i rozwijajmy nasz region a w nim nasze interesy. Musimy sobie uświadomić, że dziś nie jest konkurencją dla nas sąsiad który posiada pensjonat oddalony o 100 metrów. Jeśli będziemy tak to postrzegać to przegramy nie z tym sąsiadem, ale z innym ośrodkiem oddalonym o 100 kilometrów. Nie pozwólmy na to!

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym Góry Sowie nie są obce. Spotkanie na którym porozmawiamy o powyższych kwestiach i ewentualnie powołujące LOT odbędzie się w dniu 21.04.2016 roku, godz. 16.30 (czwartek) w Centrum Kultury, ul. Mikołaja Kopernika 37 w Pieszycach.

Podstawowe informacje o LOT Góry Sowie:

 • Zawartość merytoryczna produktu: stworzenie produktu turystycznego Góry Sowie i zarządzanie nim.
 • Obszar produktu: Góry Sowie
 • Termin realizacji: maksymalnie koniec 2016 r.
 • Koordynator projektu: Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich
 • Finansowanie: źródła zewnętrzne (projekty, dotacje), składki członkowskie powstałego LOT-u, (osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego itd.)

 

CELE projektu

Program powstania i rozwoju produktu turystycznego „Góry Sowie” ma być średniookresowym dokumentem planistycznym i ma na celu:

 • Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu poprzez systemowy, zintegrowany rozwój produktów turystycznych.
 • Stworzenie produktów innowacyjnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez powiązanie inicjatyw lokalnych z analizami rynku konsumentów.
 • Skuteczne różnicowanie Województwa Dolnośląskiego na rynku ofert turystycznych.
 • Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej naszego regionu
 • Rozwój gospodarczy wynikający z napływu środków od turystów i zwiększenia ruchu turystycznego.
 • Szybki rozwój infrastruktury turystycznej i para-turystycznej.
 • Aktywizacja partnerów społecznych i partnerów gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki w regionie.