Aktualności

Panuje odwilż i brak opadów nowego śniegu, więc ratraki na pewno nie wyjadą. Warunki na trasach w okolicach Przełęczy Jugowskiej w stronę Koziego Siodła i Lisich Skałek są "dostateczne" co oznacza że miejscami da się jeszcze pobiegać. Gorzej jest w kierunku Bielawskiej Polany. Zupełny brak możliwości biegania w rejonie Srebrnej Góry.

WZC podjęło kilka istotnych uchwał, pierwszą z nich było powołanie nowego Prezesa w osobie Wójta Gminy Dzierżoniów pana Marka Chmielewskiego.Zatwierdzono również skład Zarządu i powołano Komisję Rewizyjną, zmieniono nieco Statut oraz podjęto decyzję o podwyższeniu składki członkowskiej do 1,00 zł od mieszkańca gminy na rok. Delegatom przedstawiona została prezentacja traktująca o dotychczasowej działalności STGGS. którą poprowadził pan Ireneusz Rogalski. 

Zarząd STGGS serdecznie dziękuje Gminie Walim i panu Wójtowi Adamowi Hausmanowi za gościnę.