Aktualności

Dobra informacja z KRS, Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety zostało zarejestrowane. Chętnie przypominamy, że jednym z filarów nowego Stowarzyszenia jest STGGS. Nowe Stowarzyszenie tworzy całkiem nowy PRODUKT TURYSTYCZNY profesjonalnie zarządzany, który niebawem zostanie zaprezentowany szerokiej publiczności.

Dziś tj. 22 maja 2014 roku mamy święto demokracji w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich, ponieważ odbywa się Walne Zebranie Delegatów. Gości nas w tym roku gmina Pieszyce a spotkanie odbędzie się w Lasocinie w Gospodarstwie Agroturystycznym „Cicha Woda”.

Harmonogram spotkania:

1.     Otwarcie obrad (Prezes Zarządu STGGS).

2.     Wybór Przewodniczącego obrad.

3.     Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 – prezentacja multimedialna.

5.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013.

6.     Przedstawieniesprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7.     Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

8.     Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu.

9.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

10.  Wystąpienia zaproszonych Gości.

11.  Dyskusja.

12.  Sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad.

Powinno być bardzo ciekawie, ponieważ Stowarzyszenie podejmuje bardzo dużo potrzebnych działań więc i o opinie Delegatów oraz zaproszonych Gości nie będzie trudno.

A gości których zaprosiliśmy jest wielu, są to między innymi:

Panowie Nadleśniczy z Wałbrzycha, Jugowa, Świdnicy i Barda,

Prezesi wszystkich Stowarzyszeń o tematyce turystycznej z terenu Gór Sowich:

Tomasz Pacek - Stowarzyszenie "Góry Sowie"
Piotr Kałuża - Sowiogórska Grupa Poszukiwawcza

Lech Nowak - Stowarzyszenie Wielka Sowa

Bożena Olejniczak - Stowarzyszenie Kwaterodawców „Kraina Sudecka”

Aleksandra Ignaszak - Stowarzyszenie Partnerstwo Sowiogórskie

Ewa Żuchowska – Toboła - Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich

Grzegorz Czepil - Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy

Janusz Pawłowski - Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety

Halina Jaskuła – Miernik - Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich

Miłosław Szpakowski - Stowarzyszenie Riese

A także przedstawiciele PTTK oddział Ząbkowice Śląskie oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Jerzy Tutaj.

Pogoda dopisała więc i frekwencja powinna być niezła, osobiście liczę na niezłą „burzę mózgów” i ciekawe pomysły w jej konsekwencji.